KOREKTA i MTPE

Czym jest korekta?

Wszyscy jesteśmy ludźmi, dlatego korekta jest niezwykle ważna. Tekst musi „czytać się“ tak, jakby został napisany w języku docelowym. Nie może wyglądać jak tłumaczenie. Korektor jest pomocnikiem tłumacza, wyszukuje drobne literówki itp., ponieważ niezależnie od doświadczenia tłumacza zdarza się, że jakiś drobiazg zostanie przypadkowo przeoczony. Dodatkowa para oczu, która przejrzy tłumaczenie, może sprawić, że bardzo dobre tłumaczenie stanie się doskonałe.

Oferujemy usługi korekty w językach czeskim, słowackim i węgierskim, aby mieć pewność, że tłumaczenia przygotowane dla naszych klientów są idealne.

Korekta językowa

Podczas korekty językowej korektor sprawdza tekst pod kątem drobnych literówek oraz wprowadza zmiany gramatyczne i stylistyczne, które uzna za stosowane. Taka korekta jest zawsze wykonywana przez wykwalifikowanego lingwistę, który skupia się także na liczbach, walutach, jednostkach i nazwach lokalnych, aby mieć pewność, że także te elementy zostały przetłumaczone. Korektor sprawdza też spójność całego tłumaczenia i upewnia się, że uwzględnione zostały kulturowe aspekty danego kraju.

Korekta dwujęzyczna

Podczas korekty tego typu uwaga skupiona jest bardziej na samej terminologii. Korektor sczytuje tekst źródłowy i tłumaczenie, upewniając się, że wszystkie specjalistyczne terminy są przetłumaczone poprawnie i że w tekst nie wkradły się żadne niespójności. Ponieważ korektor musi być specjalistą w danej dziedzinie, zwykle ma wykształcenie odpowiednie do swojej specjalizacji i dodatkowo doświadczenie w danej branży.

Korekta przed drukiem

Jeśli dokument przeznaczony jest do druku, ta korekta będzie ostatnią kontrolą przed przesłaniem tekstu do drukarni. Korektor upewni się, że wszystkie elementy znajdują się graficznie na właściwym miejscu i że nie ma żadnych drobnych literówek ani innych niewielkich błędów, które nie zostały wykryte na innych etapach przygotowania tekstu.

MTPE

Post-edycja tłumaczenia maszynowego to coraz powszechniejsza praktyka. Jeśli potrzebujesz takiej usługi w języku czeskim, słowackim, lub węgierskim, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy.

< usługi