KOREKTURY A MTPE

Co je korektura?

Všichni jsme lidé a proto jsou korektury tak důležité. Text musí být v cílovém jazyce čten tak, jak byl napsán a nikdy nesmí vypadat jako překlad. Korektura nabízí překladateli pomocnou ruku, a to kontrolou překlepů, interpunkce a dalšího. Protože ať už je překladatel sebelepší, má každý jazyk svá specifika a tyto chybky mohou být lehce přehlédnuty. Ty vás pak mohou stát nedorozumění u klienta, drahý tisk nového nákladu nebo nepochopení sdělení. Nechat si váš překlad zkontrolovat ještě jedním párem očí může být rozdílem mezi překladem dobrým a překladem perfektním.

Jazyková korektura

Jazyková korektura je, když korektor kontroluje malé překlepy, gramatiku a stylistické změny, které by chtěl udělat. Vždy jsou vykonávány kvalifikovaným lingvistou, který se též zaměřuje na věci jako čísla, měny, míry a místní názvy, aby se ujistil, že byly taktéž přeloženy. Také se musí ujistit, že překlad je soudružný jako celek, přičemž kontroluje, aby byly vzaty v potaz kulturní aspekty dané země.

Dvojjazyčná korektura

Tento typ korektury se zaměřuje více na terminologii. Korektor projde oba texty, zdrojový i cílový, aby se ujistil, že veškerá odborná terminologie je přeložena správně a zbavil se nesrovnalostí. Protože se musí jednat o experty v oboru, má korektor obyčejně titul a praktické zkušenosti z oboru, ve kterém se specializuje.

Předtisková korektura

Pokud máte dokument, který necháváte tisknout, tento typ korektury slouží jako poslední pár očí než dáte tisku zelenou. Zkontroluje, že všechno je graficky na svém místě a že váš tiskový dokument neobsahuje šotky nebo typografické chyby, které by jinak proklouzly a znamenaly drahou nápravu.

MTPE (neboli Machine Translation Post-editing)

Post-editace strojového překladu se stává více a více běžnou a to zejména kvůli nízké ceně strojového překladu. Pokud potřebujete provést editaci strojového překladu v jakémkoliv světovém jazyce, dejte vědět, rádi pomůžeme.

< naše služby